Medlemskaber

Adgang til fitness træning 24/7

Giver adgang til alle åbne holdaktiviteter (med undtagelse af Reformer træning), fitness træning samt 24/7 adgang til centret

Medlemskabet giver adgang til alle Reformer hold

Medlemskabet giver adgang til alle Reformer hold, øvrige hold, fitness træning samt 24/7 adgang til centret

Junior Member (10 – 17)Giver adgang til fitness træning og alle åbne holdaktiviteter er indendørs, med undtagelse af Reformer træning.
Det er obligatorisk at gennemgå fitness maskiner og få lagt et træningsprogram i forbindelse med opstart

Du får adgang til vores online træningsplatform, Aerobicgården on Demand der indeholder mere end 40 forskelliger træningsvideoer.