Medlemskaber

Med all inklusive har du adgang til alle åbne hold, fitness træning, outdoor fitness samt OnDemand, vores online træningsplatform.

Giver adgang til alle åbne holdaktiviteter indendørs, fitness samt On Demand, vores online træningsplatform

Giver adgang til alle åbne holdaktiviteter indendørs og udendørs samt fitness træning

Giver adgang til alle åbne holdaktiviteter indendørs samt fitness træning

Du får adgang til vores online træningsplatform, Aerobicgården on Demand der indeholder mere end 40 forskelliger træningsvideoer.

Som Outdoor Member har du adgang til vores holdundervisning der foregår udendørs

Junior Member (10 – 17)Giver adgang til fitness træning og alle åbne holdaktivitet er indendørs.
Det er obligatorisk at gennemgå fitness maskiner og få lagt et træningsprogram i forbindelse med opstart